Projekt domku mobilnego Tomek o wymiarach 300 x 800cm

Wariant B

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o domku Tomek i zobaczyć zdjęcia przykładowych realizacji